Lege og småøvelser

Würfel
Få inspiration til små lege i undervisningen.

Eleverne skal finde så mange substantiver som muligt
rundt på skolen inden for en forudbestemt tidsgrænse.
Was siehst du?
En mundtlig øvelse i grupper. Eleverne skriver
individuelt navnet på en kendt person på en seddel,
som klistres i sidemandens pande. De skal nu gætte, “hvem de er.”
Seddel i panden leg
En skabelon til en mundtlig øvelse med et kortspil. Kartenspiel
Eleverne får udleveret en seddel og skal stille sig i den
rigtige rækkefølge ud fra deres informationer på deres seddel.
Bus-leg 19 elever
Bus-leg 26 elever 
En printvenlig skabelon til rollelæsning. Rollenlesen
Lær hinanden at kende – et dokument der kan bruges til
at interviewe hinanden. Hjælpespørgsmål på s. 2
Identitätskarte
En sjov leg i rundkreds, hvor eleverne får øvet spørgsmål og svar. Kan du lide din nabo?
En walk and talk som kan bruges som opstart efter en ferie. Ferien – walk and talk
Aktionskette – aktivér 25 elever med denne sjove øvelse.
Eleverne får hver en seddel (eller to hvis der er færre end 25 elever i klassen) og skal så udføre den ting, der står på sedlen. Eleverne skal have lidt tid til evt. at slå ord op. Når læreren siger “fang an”, skulle der gerne ske en kæde af sjove handlinger.
Aktionskette
Aktionskette – aktiver 28 elever (eller færre) med denne kædereaktionsaktivitet.
Eleverne får hver en seddel (eller flere) hvorpå der står en handling, de skal udføre. Forinden får hver elev nogle minutter til at slå ord op og forstå, hvad det er, de skal.
Når læreren siger “LOS GEHT’S”, starter kædereaktionen!
Denne Aktionskette er brugt i forlængelse af arbejdet med musikvideoen “Das ist Berlin”, som I finder under temaet Berlin.
Aktionskette 2
Forskellig spillepladeskabeloner. Med disse 5 skabeloner
kan man selv udfylde felterne med ord eller skabe sit eget spil til netop det,
man vil øve med eleverne.
Spilleplade 1
Spilleplade 2
Spilleplade 3
Spilleplade 4
Spilleplade 5
En øvelse, hvor eleverne skal finde sammen parvis ved sige: “Ich bin ………, wer bist du?”. Kortene kan også bruges til vendespil. Partnersuche_familie
En øvelse, hvor eleverne skal finde sammen parvis ved at sige: “Ich bin ………, wer bist du?”. Kortene kan også bruges til vendespil. Partnersuche_beruf
Eleverne går rundt mellem hinanden og skal stille sig i den rigtige rækkefølge i køen. De stiller hinanden spørgsmål som ”Hast du eine Pfeiffe?” eller ”Bist du eine Schauspielerin?” Die Warteschlange
Klip X antal ark ud med enten de tyske eller danske ord (alt efter, hvad eleverne skal træne), fold sedlerne og put dem i en skål. Inddel eleverne i X antal grupper. Eleverne løber enkeltvis hen til deres skål, trækker en seddel og lægger sedlen ved den rigtige oversættelse på arket. Verbum-stafet
Klip X antal ark ud med enten de tyske eller danske ord (alt efter, hvad eleverne skal træne), fold sedlerne og put dem i en skål. Inddel eleverne i X antal grupper. Eleverne løber enkeltvis hen til deres skål, trækker en seddel og lægger sedlen ved den rigtige oversættelse på arket. Småords-stafet
Klip X antal ark ud med enten de tyske eller danske ord (alt efter, hvad eleverne skal træne), fold sedlerne og put dem i en skål. Inddel eleverne i X antal grupper. Eleverne løber enkeltvis hen til deres skål, trækker en seddel og lægger sedlen ved den rigtige oversættelse på arket. Bisætningsindleder-stafet
Eleverne deles i x antal hold (4-6) og laver en stafet, hvor første mand løber ned og oversætter/gætter et ord fra tysk til dansk og skriver det på dansk i højre kolonne. Man behøver ikke tage ordene i den rækkefølge, de står. Det hold der først får udfyldt hele listen, sætter sig ned og råber i kor ”SAUERKRAUT”
gætte-ord-stafet
Eleverne er sammen to og to med et papir imellem sig. Ping siger et ord, hvorefter Pong skriver det ned. En god øvelse til at forbedre ordforrådet, Vorfase til et nyt emne samt en lytte- og skriveøvelse.
Ping-Pong-Pen
Eleverne skriver i venstre spalte 10 ord, som de kender/slår op i ordbogen. Derefter går de rundt i klassen og samler nye ord ind fra kammeraterne.
Gib ein – krieg ein
Opgaven printes på begge sider som flashcards. Eleverne går rundt mellem hinanden og laver quiz og byt med kortene.
Gambitter
En opgave der også kan bruges til onlineundervisning, hvor eleverne sendes ud for at tage billeder, som de skal lave hashtags til
SelfieHashtagBingo

“Eksemplarfremstilling af digital/papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for de rammer, der er nævnt i aftalen.”