Hvordan bruges Tyskbanken.dk?

Information
På tyskbanken.dk ligger mere end 300 dokumenter klar til download og brug i undervisningen.

Hjemmesiden er opdelt i forskellige overskrifter.

Under overskriften ”Temaer og opgaver” findes 9 temaer og kildelister til hvert tema med dertilhørende opgaver.

På kildelisterne er der angivet hvilke af teksterne, der er opgaver til, og hvilke der blot er tekstforslag. Af copyrightmæssige årsager er selve teksterne ikke uploadet på hjemmesiden.

Opgaverne kan downloades, og de er lavet som worddokumenter, så man som tysklærer kan ændre og tilpasse opgaverne efter behov. Til nogle af teksterne forefindes der flere opgaver. En del af opgaverne er lavet udfra Cooperative Learning strukturerne såsom Inside Outside Circle, Quiz und tausch og Findet jemanden, der…  For baggrundsviden om strukturerne henviser vi til bogen “Cooperative Learning auf Deutsch II – Gespräch und Präsentation” af Jacob Ragnvid Chammon.

Under overskriften ”Skriftlig tysk” finder man hjælp til det skriftlige arbejde, et retteark til brug for både lærere og elever, skriftlige oplæg og alternative grammatikopgaver (f.eks. et komplet Stationenlernen opgavesæt).

Under overskriften ”Prøver” finder man nyttige ting til både lærere og elever i forbindelse med de skriftlige og mundtlige prøver FP9 og FP10.

Under overskriften ”Lege” finder man forslag til lege, man kan bruge i undervisningen.

Under overskriften ”Hvorfor lære tysk?” finder man inspiration om tyskfagets berettigelse og vigtighed.

original-logos_2015_May_1122-3714210