Hjælp til det skriftlige arbejde

bleistift

Dokument med gode råde til det skriftlige arbejde. Gode råd til skriftlig tysk
Ark, hvor læreren kan give eleven feedback på det skriftlige arbejde. Feedback-ark
Portefølje, som udfyldes af eleven i forbindelse med skriftlige afleveringer. Portefølje
Retteark der kan bruges ifm. det skriftlige arbejde
– både af eleverne og læreren. Når du som lærer retter skriftlige
opgaver, kan du under fejlene angive fejltypen vha. et tal. Når
eleverne får opgaven tilbage, skal de selv rette fejlene vha. rettearket.
Retteark
Tyskbankens grammatikark Grammatikark