FP10 mundtlig

Mundtlig prøve

Et powerpoint man kan bruge til gennemgang af den
mundtlige prøve.
Den mundtlige prøve i FP10 tysk
En oversigt over forslag til underemner som eleverne kan vælge ud fra deres lodtrukne overemne. Brainstorm over emner til mundtlig tysk FP10
En skabelon til en disposition. Skabelon til tysk disposition FP10
Gode tips til hvordan man som elev forbereder sig bedst til den mundtlige tyskprøve. Hvordan læser jeg bedst op til tyskprøven FP10
Et øveark hvor eleverne kan træne centrale ord til de
forskellige temaer.
Repetitionsord til prøven
Et øveark eleverne kan bruge til træning af gode vendinger til den mundtlige prøve. Gode vendinger til den mundtlige tyskprøve
Link til en video hvor eleverne kan øve tysk udtale. https://www.youtube.com/watch?v=41YNYW4vgV8
Et ark til eleverne hvor de kan øve tysk udtale. Tysk-udtale
Stilladseringsøvelse til at øve den mundtlige prøve Stilladseringsøvelse