Grammatik

bleistift

Tyskbankens grammatikark Grammatikark
Lær Tyskbankens grammatikark at kende Lær dit grammatikark at kende
Opgave hvor eleverne øver kasus og kongruens. Kasus og kongruens
PowerPoint om kongruens og kendeord
Quiz og byt med regelmæssige udsagnsord, som
eleverne skal bøje i nutid og datid.
Regelmæssige udsagnsord Quiz und tausch
Quiz og byt med uregelmæssige udsagnsord, som
eleverne skal bøje i nutid og datid.
Uregelmæssige udsagnsord Quiz und tausch
Spil hvor eleverne skal bøje uregelmæssige udsagnsord Spiel – uregelmæssige verber
Oversættelse med fokus på ordstillingen i bisætninger Bisætninger
Et puslespil hvor eleverne øver ordstillingen i
bisætninger.
Bisætninger puslespil
Stil jer i en bisætning Stil jer i en bisætning (PPT)
Stil_jer_i_en_bisætning (kort)
Tip en 13’er om dobbeltstyrende forholdsord,
hvor eleverne skal forholde sig til, om der er en
bevægelse eller stilstand i sætningen.
Tip en 13’er – dobbeltstyrende forholdsord
Quiz og byt med kendeordene. Læreren har et billede af den bestemte artikel på tavlen, og eleverne skal finde ud af, hvilken artikel, der skal stå på den tomme plads artikel_quizundtausch
 Stationenlernen: Laufzettel
Station 1 – ordbogsopslag
Station 2 – kongruens
Station 2 – spilleplade
Station 3 – stavefejl
Station 4 – sætningsanalyse-og-kasus
Station-5 – førnutid
Station 6 – ordstillingen i bisætninger
Station 7 – engelsk ordstilling
Station 8 – bilag
Station 8 – modalverber
Station 9 – henførende stedord
Station 10 – kongruensbøjninger
Tip en 13’er
Stationenlernen – hvordan?
 Et ark med tyske fejlsætninger som eleverne skal rette. Tyske fejlsætninger
 Jeopardy som repetition af grammatik. Jeopardy – grammatik
Ligefrem eller omvendt ordstilling Ligefrem eller omvendt ordstilling